توافقنامه استفاده از نرم افزار موبایلی "کن دو"

آخرین به روز رسانی: 16/04/1396


این سند یک قرارداد قانونی است که میان شما به عنوان کاربر نرم افزار "کن دو" از یک سو و از سوی دیگر شرکت UAB Sestoji Planeta به شماره ثبت 303375275 واقع در جمهوری لیتوانی، ویلنیوس، خیابان انتکلنیو، شماره 17 که از این پس شرکت / ما نامیده می شود، منعقد می گردد و مقررات استفاده از برنامه و سیاست های حریم خصوصی آن را تشریح می کند. ورود و استفاده از برنامه مشروط به پذیرش تمام مفاد این توافقنامه است.

توجه یک :

محتوای این سند می تواند با توجه به مقتضیات قانونی و تجاری به روز رسانی شود. در چنین صورتی، جدیدترین نسخه ی تجدید نظر شده مبنای عمل خواهد بود و چنانچه نسخه ی جدید شامل تغییرات اساسی باشد به نحوی که حقوق و تعهدات شما را تحت تاثیر جدی قرار دهد، یک پیام جهت آگاهی شما از این به روز رسانی ارسال شده و ادامه استفاده از برنامه به منزله قبول توافقنامه جدید خواهد بود. تاریخ آخرین به روز رسانی در ابتدای این سند ذکر شده است.

توجه دو :

در نظر داشته باشید که ممکن است دسترسی به برخی امکانات برنامه مستلزم پرداخت وجه باشد.

این شرایط طبق قوانین حاکم بر جمهوری لیتوانی تنظیم شده اما این موضوع نافی صلاحیت دادگاه های محلی برای رسیدگی به دعاوی مربوطه نخواهد بود.

توجه سه :

ما هیچگونه مسئولیتی در خصوص اعتبار سنجی ادعاهای کاربران برنامه و یا استفاده نامناسب اشخاص از قابلیت های برنامه را نخواهیم داشت و نمی توان تحت هیچ عنوان به علت اظهارات، ادعاها یا اقدامات کاربران برنامه، این شرکت یا نمایندگان حقیقی و حقوقی ما را تحت تعقیب قضایی قرار داد و در صورتی که مقامات قضایی محلی یا بین المللی مصلحت بدانند که شرکت یا نماینده شرکت به دعوی مشابهی ورود کند، خواهان یا شاکی پرونده مکلف است بدواً 20 میلیون تومان در وجه شرکت پرداخت نموده و سایر خسارات شرکت را نیز جبران نماید. بدیهی است در صورت پیروزی خواهان در دعوی، شرکت هم مختار است که خوانده را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

در هر صورت؛ احکام قضایی صادره توسط مراجع قضایی محلی برای همکاری در خصوص کشف حقیقت پرونده ها، برای شرکت لازم الاجرا بوده و شرکت مجاز است تا برای همکاری با نهادهای قانونی، تمام یا بخشی از اطلاعات کاربران خود را افشا نماید.


کلمات کلیدی و تفاسیر


شرکت/ما

شخصیت حقوقی شرکت که در صدر این توافقنامه (قرارداد) به آن اشاره شده بعلاوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که رسماً از جانب یا به نمایندگی از شرکت UAB Sestoji Planeta در سراسر جهان فعالیت می کنند.

کاربر

شخصی که در برنامه عضو شده و یا از آن استفاده می کند.

مهارت (تخصص/توانایی)

محتوایی که معرف خدمات، مهارت ها، استعدادها، و توانایی های متعلق به یک کاربر است.

نیازمندی

محتوایی که معرف مهارت مورد نیاز یک کاربر است.

اراده دهنده ی مهارت

کاربری که مهارت های خود را منتشر میکند و قصد ارائه ی این مهارت ها را به کاربران دیگر با قیمت مشخص دارد.

جستجوگر

کاربری که مهارت ها و نیازمندی های ایجاد شده توسط سایر کاربران را مطالعه می کند و ممکن است از از آن خدمات استفاده کند.

صفحه مهارت ها

جایی که مهارت های کاربران نمایش داده می شود و سایرین از آنها مطلع می شوند.

صفحه ی نیازها

جایی که نیازمندی کاربران نمایش داده می شود و سایرین از آنها مطلع می شوند.

محتوای ایجاد شده توسط کاربر

هر محتوایی که توسط کاربر در برنامه ایجاد و یا منتشر می شود و بر اساس اصل برائت، بنا بر صحت آنهاست مگر آنکه فسادی در آن احراز گردد. به هر حال تمامی عواقب یا مسئولیت های ناشی از محتوای ایجاد شده بر عهده کاربری است که آن را ایجاد یا منتشر کرده.

پیام خصوصی

جایی که دو کاربر به منظور توافق بر سر شرایط و نحوه ی ارائه خدمت قانونی و نحوه پرداخت وجه با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. کلیه ی تبعات و مسئولیت های ناشی از این توافق بر عهده دو کاربر است.


شرح خدمات


هنگام استفاده از سرویس، به عنوان ارائه دهنده ی مهارت ممکن است با درج توضیح، افزودن عکس، فیلم و یا دیگر جزئیات از جمله قیمت، مهارت خود را منتشر کنید. تمامی این اطلاعات به عنوان "محتوای ایجاد شده توسط کاربر" در نظر گرفته میشود. در این صورت سایر کاربران نیز می توانند مهارت شما را مشاهده کرده و ممکن است برای دریافت خدمات مورد نیاز با شما ارتباط برقرار کنند.

شما ممکن است در صفحه ی نیازها، تقاضایی را برای یافتن یک یا چند مهارت بارگذاری کنید که به عنوان "محتوای ایجاد شده توسط کاربر" در نظر گرفته میشود. در این صورت سایر کاربران نیز می توانند نیازمندی شما را مشاهده کرده و ممکن است برای ارائه ی خدمات مورد نیاز به شما پیشنهاداتی عرضه کنند.

مهم: توجه داشته باشید که مسئولیت بررسی و تصمیم گیری در خصوص صحت ادعاها و پیشنهادات کاربران و اقدامات آنها مستقیماً بر عهده کاربران است.

اگر یکی از کاربران را می شناسید و از توانایی های وی آگاهی دارید، از شما میخواهیم تا نقاط قوت وی را در خصوص مهارت های این کاربر در برنامه ثبت کنید تا دیگران نیز با توانایی های آن کاربر آشنا شوند. توجه داشته باشید که مطالب عنوان شده نمی تواند برخلاف شرایط و ضوابط مندرج در این سند باشد.

چنانچه از خدمات یکی از کاربران بهره مند شدید، شما قادر خواهید بود که تجربه خود از همکاری با وی را در برنامه ثبت کنید تا دیگران هم از ویژگی های حرفه ای و اخلاقی وی مطلع باشند. شما می توانید به کیفیت خدماتی که دریافت کرده اید، به شیوه ای منصفانه امتیاز بدهید که نهایتاً به عنوان رتبه ی وی در برنامه نمایش داده می شود. توجه داشته باشید که نظرات حذف نخواهند شد مگر آنکه ناقض شرایط ما باشند. این نظرات پس از پذیرفتن درخواست همکاری توسط ارائه دهنده ی مهارت قابل درج در برنامه خواهند بود.

فعالیت های ممنوع در برنامه


نرم افزار موبایلی "کن دو" صرفاً یک بستر برای ایجاد ارتباطات اجتماعی مناسب در فضای مجازی است و هدف از آن ایجاد جامعه ی قوی و افزایش تعاملات انسانی، با هدف پیوند توانایی ها، مهارت ها، استعدادها و نیازها با یکدیگر است. اساس این بستر بر مبنای اصل برائت بنا شده و همه ی کاربران آزادند تا محتوای مورد نظر خود را با رعایت قانون و حقوق سایرین و بر اساس ضوابط این سند در برنامه ایجاد و منتشر کنند. لذا هرگونه سوء استفاده اشخاص از این بستر تعاملی به نحوی که بر خلاف اهداف فوق تعبیر شود، اکیداً ممنوع بوده و تبعات آن مستقیماً بر عهده کاربر/کاربران خواهد بود. بنابراین، ما فقط بستر ارتباطی را فراهم می کنیم تا به اهداف والای اجتماعی دست یابیم ولی محتوایی که در این بستر منتشر شده توسط کاربران ایجاد می گردد و ما نمی توانیم صحت اظهارات یا ادعاهای دیگران را تایید یا تکذیب کنیم. بنابراین هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های وارده به شما توسط سایر کاربران متوجه ما نخواهد بود و صرفاً در صورت اطلاع ما از وجود محتوای نامناسب، می توانیم آن را حذف کنیم. به همین علت بخشی بدین منظور در برنامه تعبیه شده تا شما بتوانید به راحتی موارد مشکوک را به ما گزارش کنید تا ما آن را بررسی کنیم ولی به هر حال مسئولیت تصمیم گیری در خصوص محتوای درج شده توسط سایر کاربران مستقیماً بر عهده خود شماست.

اگر بعداً معلوم شود که محتوایی که توسط سایر کاربران به شما ارائه شده، نادرست یا حاوی ادعاهایی ناصحیح و یا عامل فریب و تدلیس و غیره بوده و یا به ارتباط خارج از اهداف والای فوق منتهی شده است یا به هر نحو باعث ایجاد اختلاف میان شما و سایر کاربران گردیده و یا حتی جرمی واقع شده باشد، هیچ مسئولیتی متوجه شرکت یا نمایندگان حقیقی و حقوقی ما نیست. همچنین رسیدگی به اختلافات کاربران خارج از صلاحیت شرکت است اما در عین حال ما خود را مسئول می دانیم تا تمامی امکانات و اطلاعات خود را در جهت همکاری با نهاد های مربوطه و دستگاه های قضایی و امنیتی به کار بگیریم. همچنین تبعات نقض اصول اخلاقی، قوانین حاکم و سیاست های تصریح شده در این سند، مستقیماً بر عهده ی کاربر است و نمی توان شرکت را به واسطه اقدامات یا اظهارات سایر کاربران که در برنامه ایجاد و منتشر می شود، مورد پیگرد قرار داد.

چنانچه از بابت قصور اشخاص حقیقی و حقوقی یا کاربران برنامه خسارت مادی یا معنوی به شرکت وارد شود یا به نحوی حقی از شرکت ضایع گردد، شرکت حق دارد که در سمت شاکی /خواهان اقدام به پیگیری قضایی موضوع نماید. جهت جلوگیری از هرگونه ابهام، نمایندگان رسمی یا اشخاص مرتبط با شرکت که به نوعی در طراحی، توسعه، بازاریابی، پشتیبانی برنامه نقش داشته باشند یا اینکه از برنامه منتفع باشند، علاوه بر مقررات خاص خود تابع مقررات این توافقنامه هستند.

در مواردی که ممکن است تعارض یا تناقضی از مفاد مقررات تعبیر یا تفسیر شود، سختگیرانه ترین آنها به نفع شرکت مورد نظر خواهد بود.

با رعایت ضوابط فوق با توجه به اصل برائت، کاربران در خصوص درج محتوا در برنامه آزاد هستند مگر آنکه احراز شود که هدف از ایجاد یا انتشار محتوای مربوطه واضحاً بر خلاف اهداف برنامه یا ضوابط این سند است.

به جهت ایجاد فضای رقابتی در برنامه، کاربران اختیار تعرفه گذاری و توافق با یکدیگر را دارند ولی نقض قوانین رقابتی محلی و بین المللی توسط کاربران اکیداً ممنوع است.

حساب کاربری


به منظور استفاده از سرویس، باید حساب کاربری داشته باشید. شما موظف هستید اطلاعات شخصی خود را دقیق وارد کنید و هر وقت نیاز شد آن را به روزرسانی کنید. جمع آوری اطلاعات از حساب کاربری و استفاده از آنها بخشی از سیاست حفظ حريم خصوصي است.

شما مسئول تمام اقدامات و فعالیت هایی هستید که تحت حساب کاربری شما انجام میشود. همچنین شما موظف به حفظ امنیت حساب خود و صیانت از محرمانه گی اطلاعات سایرین هستید.

به هر حال در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را سریعا از طریق ایمیل [email protected] اعلام و پیگیری کنید.


شرایط داشتن حساب کاربری


برای داشتن حساب کاربری در "کن دو" شما باید دارای 18 سال تمام و دارای صلاحیت سنی و قانونی کار در کشور خود بوده و از دانش کافی و مجوز های لازم برای احراز صحت ادعاهای خود برخوردار باشید. در غیر این صورت، شما مجاز به استفاده از برنامه نیستید و تمامی عواقب و مسئولیت های متصور بر عهده شما خواهد بود. در موارد نقض شرط سن قانونی برای فعالیت در برنامه، مسئولیت عواقب احتمالی بر عهده والدین یا سرپرست قانونی فرد خواهد بود.

پس با دسترسی و استفاده از سرویس، شما نشان می دهید و تضمین می کنید که صلاحیت و توانایی ورود و فعالیت در برنامه را دارید و تمامی مفاد موافقتنامه را پذیرفته اید. در عین حال تایید میکنید که فاقد سوء سابقه در رابطه با محکومیت های کیفری هستید و هرگز در کلاه برداری، مزاحمت، خشونت، سوء رفتار جنسی، آزار و اذیت و سایر اقدامات مجرمانه نقش یا مشارکتی نداشته و متهم به هیچ جرمی نیستید.

محتوای ایجاد شده توسط کاربر


ما مسئولیتی در قبال محتوای ارائه شده توسط کاربر در سیستم نداریم. شما به عنوان کاربر، مسئول تمامی محتوایی هستید که از طریق برنامه ایجاد، ثبت یا منتشر میکنید. همچنین شما در قبال هر آنچه به دیگر کاربران ارسال میکنید، از جمله پیامهای خصوصی، ویدئوها، عکس ها و مشخصات مسئول هستید. شما میدانید که ارائه اطلاعات نادرست و گمراه کننده یا انتشار محتوایی که ارتباطی با موضوع خدمت ندارد ممنوع میباشد. شما تضمین میکنید که محتوای شما صحیح و حقیقی است و تمام اطلاعات ارائه شده توسط شما سریعا بروزرسانی خواهد شد که هرگز غلط، ناقص و یا اشتباه نباشد.

حق بررسی یا تجدید نظر هر گونه محتوای ایجاد شده توسط کاربر برای ما محفوظ است تا بر اساس آنچه در این سند ذکر شده، هر محتوایی را که مغایر با شرایط ما باشد و یا به سرویس یا سایر کاربران آسیب بزند را حذف کنیم.

ما حق داریم تا از محتوا های منتشر شده در برنامه برای اهداف بازاریابی و تبلیغات استفاده کرده یا این امکان را در اختیار سایر همکاران تجاری خود قرار دهیم.

شما مجاز نیستید اطلاعات شخصی خود نظیر شماره تلفن، ایمیل، اکانت شبکه های اجتماعی، جزئیات حساب بانکی و غیره را به شکلی عمومی منتشر کنید اما تبادل این اطلاعات از طریق پیام خصوصی مجاز است. تخلف از این شرط به منزله ی نقض اصول بهره گیری منصفانه از خدمات برنامه است و ممکن است به قطع دائمی دسترسی شما به سرویس منتهی شود.


سایر لینک ها


توجه داشته باشید که ممکن است برخی از محتواهای ایجاد شده توسط کاربران حاوی لینک های اینترنتی باشند که شما را به سایت های دیگر هدایت میکنند. ما مسئول محتوای ایجاد شده توسط کاربر و همچنین محتوای موجود در سایت های دیگر نیستیم و ایمنی و صداقت هیچ شخصی را تضمین نمی کنیم و تصمیم گیری در خصوص محتوای درون برنامه ولو آنکه به آسیب های مستقیم و غیرمستقیم منتهی شود با شما است.

جست و جوگر بینگ


موتور جستجوگر بینگ با هدف ارائه ایده های بصری متنوع در اختیار کاربران برنامه قرار گرفته است و استفاده از آن تابع شرایط و مقررات شرکت مایکروسافت در این زمینه خواهد بود. در نظر داشته باشید که ممکن است تصاویری که نمایش داده می شود، تحت حمایت قانون Copyright بوده و یا محتوی تصاویری باشد که حریم خصوصی افراد را به خطر بیندازد. بنابراین هرگونه استفاده از تصاویر لزوماً باید تحت حاکمیت قانون و رعایت مسائل اخلاقی صورت پذیرد.

تعامل و رفتار کاربر


در مورد توافقات انجام شده میان کاربران از جمله و نه محدود به ضمانت نامه ها، کیفیت خدمت، زمان و نحوه تحویل خدمت، روش و مقدار پرداخت ها و مجتوای توافقات همگی قائم به تصمیمات طرفین است. در نظر داشته باشید که نقش ما صرفاً تسهیل ارتباط بین کاربران میباشد و هیچگونه مسئولیت و تضمینی در قبال مهارت ها و اعتبار کاربران نداریم و محتوای منتشر شده قبلاً بررسی و پالایش نمی شوند. توصیه میکنیم که پیش از ملاقات و معامله با دیگر کاربران تحقیقات لازم را انجام دهید و اقدامات امنیتی را در نظر بگیرید چرا که ما مسئولیتی در قبال رفتار هیچ کاربری نداریم. هیچ کاربری حق ندارد اطلاعات شخصی دیگران و تعاملات خصوصی و اسرار تجاری را با سوء نیت برای شخص یا اشخاص ثالث افشا یا منتشر نماید.

دسترسی به شبکه و مکان


شما مسئول تامین ارتباط اینترنتی مناسب برای ارسال و دریافت داده های در حال تبادل برنامه هستید. همچنین استفاده از برنامه نیازمند دسترسی به موقعیت مکانی شما است که از طریق دستگاه تلفن همراه/ تبلت دریافت می شود. توجه داشته باشید که دسترسی به شبکه اینترنت و یا ارسال موقعیت مکانی ممکن است هزینه های مضاعفی را برای شما به دنبال داشته باشد. (مانند هزینه ارائه دهنده ی خدمات اینترنت).

پایان استفاده


پس از ثبت نام، شما میتوانید هر زمان که خواستید به تنظیمات رفته و از برنامه خارج شوید. گرچه، ما به دلایل امنیتی اطلاعات شما را حفظ خواهیم کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفا به بخش سیاست حفظ حریم خصوصی مراجعه فرمایید. اطلاع داشته باشید که محتوای شما (مانند نظرات، ایمیل ها، بازبینی ها، توصیه ها) همچنان در سرویس باقی خواهند ماند.

در شرایطی که معتقد باشیم شما شرایط ما را نقض کرده اید و یا رفتار شما مطابق با اهداف نرم افزار نبوده است، حق فسخ حساب شما و قطع دسترسی شما را داریم. در این صورت، مسئولیتی در قبال قطع سرویس یا فسخ حتی بدون اطلاع قبلی متوجه ما نخواهد بود. ما تکلیفی مبنی بر افشای دلایل فسخ حساب شما را نداریم. همچنین ممکن است گزارش فعالیت متقلبانه، سوءاستفاده یا غیرقانونی که به هر نحو زمینه لغو دسترسی شما را فراهم کند، به مقامات مربوطه گزارش شود.

تخلفات


ما حق پیگیری و برخورد قانونی، مانند حذف محتوای ناقض شرایط این توافقنامه و یا فسخ حساب کاربری در خصوص افرادی که شرایط ما را نقض کرده اند را داریم.

در ادامه به چند نمونه از نقض شرایط اشاره میکنیم. شما حق انتشار محتوا با شرایط زیر را ندارید:

  • موارد تعرض، نادرست، ناقص، سوءاستفاده، توهین آمیز، ناپسند، کفرآمیز، تهدیدآمیز، کاذبانه، ترساننده، تهدیدآمیز، مرتبط با آزار و اذیت، نژادپرستانه، و یا موارد غیر قانونی یا هرگونه مواردی که حق دیگران را نقض کند
  • موضوعات جنسی، پورنوگرافی یا خلاف شئونات فرهنگی و اخلاقی
  • تبلیغ و ترویج محصول یا خدمات غیرقانونی
  • طرفداری از نژادپرستی، تعصب، آزار و اذیت، نفرت یا آسیب فیزیکی علیه افراد یا گروه ها
  • دارای فیشینگ یا هرزنامه یا هرگونه بدافزار
  • نقض حق کپی و علامت تجاری اشخاص دیگر
  • تبلیغ له یا علیه سازمان ها یا باورهای سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی
  • ویروس، جاسوس افزار، تروجان، ربات ها، کرم ها و یا دیگر ابزارها یا کدهای مضر و مخرب
  • استفاده و ارائه ی اهداف و فعالیت های غیر قانونی
  • ترویج یا فروش اسلحه، جنگ افزارها، بمب ها و دیگر مواد خطرناک

اگر شما محتوایی را یافتید که ناقض شرایط ما باشد، باید سریعا از طریق روش های پیش بینی شده به ما گزارش دهید. دسترسی به حسابی که در یک مدت کوتاه 10 گزارش داشته باشد ممکن است به صورت خودکار متوقف شود. به منظور حفظ حریم خصوصی، بررسی های ما در خصوص گزارشات دریافتی منتشر نخواهد شد.

حقوق مالکیت فکری و معنوی

تمامی حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری و معنوی (به استثنای محتوای ایجاد شده توسط کاربران) موجود در برنامه شامل متن، عکس، رابط کاربر، علائم تجاری، لوگوها، صداها، اثر هنری و یا دیگر اطلاعات و نماد های اختصاصی برنامه متعلق به شرکت است. همچنین رعایت مالکیت معنوی شرکت که به موجب قوانین کپی رایت، حق ثبت اختراع و علامت تجاری و سایر قوانین محافظت می شود نیز اجباری است.

هیچ کس حق ندارد تا اقدام به تملک یا بهره گیری از علائم تجاری، اسامی تجاری، علائم خدمات، و یا دیگر مالکیت معنوی یا اطلاعات اختصاصی شرکت را ندارد مگر آنکه قبلاً رضایت کتبی از شرکت دریافت کرده باشد یا اینکه مالکیت آن اساساً متعلق یا تحت انحصار ما نباشد. هر گونه نقض کپی رایت، علامت تجاری، علامت خدمت یا دیگر اعلان های حقوقی اختصاصی که در برنامه وجود داشته یا متعلق به دیگران باشد ممنوع است.

اصلاح/تغییر برنامه


حق اصلاح و تغییر در برنامه حتی بدون اعلام قبلی برای ما محفوظ است . همچنین این حق را داریم که بدون اطلاع قبلی برنامه را به صورتی دائمی یا موقتی غیرفعال نموده و شما می پذیرید که ما در قبال شما یا شخص ثالث برای اصلاح، تعلیق یا قطع سرویس و یا آسیب های ناشی از آن مسئولیتی نخواهیم داشت.

حدود تعهدات و مصونیت قضایی


با استناد به بالاترین سطح از حمایت ها و مصونیت های قانونی حاکم ، تحت هیچ شرایطی ما، وابستگان ما، شرکای تجاری، مجوز دهندگان، ارائه دهندگان خدمات، کارکنان، عاملان، مامورین یا مدیران دیگر در قبال شما یا اشخاص ثالث مسئولیتی به در رابطه با بروز هرگونه آسیب ناشی از استفاده یا عدم استفاده از برنامه، محتوای برنامه، دیگر خدمات و بخش های سرویس یا شرایط استفاده، از جمله شکایات، پرداخت ها، تقاضاها، مسئولیت ها، زیان یا هزینه های طبیعی یا هرگونه خسارت مستقیم، غیرمستقیم،آسیب های پیوسته، مهم، تادیبی، ضمنی، ویژه یا تنبیهی، خسارت برای از دست رفتن، از دست دادن درآمد یا سود، از دست دادن کسب و کار یا پس انداز پیش بینی شده، از داست دادن یا آسیب رسیدن به اموال، از دست دادن سرقفلی، آسیب شخصی، درد و رنج، اختلال احساسی یا خسارات ناشی از قطع دسترسی به برنامه را نداریم. این سلب مسئولیت شامل و نه محدود به انتقال ویروس یا مشکل از دستگاهی به دستگاه دیگر که ممکن است تجهیزات شما را خراب کند، بروز مشکلات مکانیکی یا الکتریکی یا مربوط به خطوط ارتباطی، تلفن یا سایر مشکلات شبکه ای، دسترسی غیرمجاز، سرقت، خطاهای اپراتور، نقض امنیت محتوا یا خود برنامه، اختلالات سرویس و یا تعبیه خدمات جایگزین، اعتصاب ها و یا سایر مشکلات کارگری و سایر انواع خسارت صرف نظر از اینکه ناشی از نقض قوانین (از جمله غفلت)، قرارداد یا غیره باشد یا نباشد و یا اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل پیش بینی بوده یا نه، به نفع شرکت صادق است.

موارد ذکر شده، مسئولیت هایی را که به موجب قوانین و مقررات حاکم بر عهده ما بوده و سلب آن از ما غیر ممکن باشد را شامل نمی شود./

Antakalnio str. 17, LT-10312 Vilnius

ایمیل : [email protected]

پیوندهای سایت