راهنمای نصب و فعال سازی در iOS

(با کلیک بر روی دکمه دانلود برنامه به صورت مستقیم بر روی گوشی نصب خواهد شد)

مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4
مرحله 5
مرحله 6
مرحله 7