راهنمای نصب و فعال سازی در اندروید

پس از دانلود نرم افزار برای دستگاه های اندروید از لینک زیر، طبق تصاویر زیر نرم افزار کن دو را نصب و فعال نمایید

مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4
مرحله 5
مرحله 6
مرحله 7
مرحله 8